Asumiseltsidest

Tallinnas tegutseb 24 asumiseltsi ja neid tekib aina juurde. Igas piirkonnas elatakse pisut erinevat elu ja tajutakse elukeskkonda omamoodi. Kuid usume, et üks mõte ühendab kõiki siinseid elanikke – heas linnas ajavad linnajuhid ja elanikud sama asja!

2013-2014 toimunud Linnaidee algatuse raames defineerisime asumiseltsi ühes geograafilises piirkonnas tegutseva vabaühendusena, mille eesmärgiks on parandada piirkonna elukeskkonda.

Asumiselts on selleks ühenduslüliks, mis seob ühelt poolt kokku piirkonna elanike ühised väärtused ja nägemuse oma kordumatust elukeskkonnast ning teiselt poolt linnavalitsuses tehtavad otsused, mis sedasama elukeskkonda puudutavad. Oleme kindlad, et asumiseltside ja linna koostöös tehtud otsused on paremad, selgemad, loovamad ja legitiimsemad. Ja just sellises linnas tahame elada.