Linnaidee algatusest

2013. aastal juhtis Linnalabor Tallinna asumiseltside koostööd, enesemääratlemist ja suhete parandamist linnaametitega. Linnaidee algatuse nime all tuntuks saanud regulaarne suhtlus, kogemuste vahetus ja üksteise võimendamine tõstsid asumiseltsid rohkem avalikku teadvusesse ning aitas seltsidel kohaliku elukeskkonna teemasid tõstatada ja lahendada.