Linnaidee algatusest

2013. aastal juhtis Linnalabor Tallinna asumiseltside koostööd, enesemääratlemist ja suhete parandamist linnaametitega. Linnaidee algatuse nime all tuntuks saanud regulaarne suhtlus, kogemuste vahetus ja üksteise võimendamine tõstsid asumiseltsid rohkem avalikku teadvusesse ning aitas seltsidel kohaliku elukeskkonna teemasid tõstatada ja lahendada. Linnaidee algatus päädis Tallinna linnaasutuste ja vabaühenduste vahelise koostöö hea tava loomisega 2014. aasta veebruaris.

Linnaidee koostööalgatuse raames korraldati järgmisi tegevusi:

  1. asumiseltside omavahelised töötoad seltside ülesannete, piirkondlike väärtuste kaardistamise, linnaasutustega koostöö mõtestamiseks ja sõnastamiseks;
  2. linnaasutuste ja vabaühenduste vahelise koostöömudeli loomine;
  3. asumiseltside õueüritused linnaosade kaupa piirkondlike väärtuste ja probleemide üle arutamiseks septembris-oktoobris 2013;
  4. avalikud seminarid hea ja elava linna teemadel aprillist juunini 2013: kogukondlik linn, hea väliruum, säästev liikuvus ja tihedus;
  5. avalik lobitöö: asumiseltside kohtumised erakondade esindajatega, avalik debatt koostöö üle linnapeakandidaatidega jne.

 

Linnaidee algatuse raames tehtud kaardistused ja kokkulepped

Tallinna vabaühenduste võrgustiku 29.09.2012 sügispäeva kokkuvõte (mis algataski Linnaidee koostööprojekti)

Kokkuvõte Tallinna LV ametite ja MTÜde vahelise koostöö kaardistusest_Martin Laidla_veebr2014 

Asumiseltside töötubade protokollid:

LINNAIDEE KOOSTOOMUDELI VAHEKOKKUVOTE_juuli 2013 (koondab asumiseltsi definitsiooni, koostöömudeli osade kirjeldust, järeldusi linnaametitega koostöö kohta)

Linnapeakandidaatidega 12.10.2013 koostöö hea tava üle toimunud debati kokkuvõte

Tallinna vabaühenduste ja linnaasutuste vahelise koostöö hea tava

Tallinna volikogu esimehe Toomas Vitsuti vastus koostööleppe formaliseerimisele volikogus_13.05.2014

Tallinna asumiseltside skeem (alates 1908 kuni 2013)

Linnaidee algatuse teemaline urbanistide väljaanne U  (pdf-ina siin)

 

FOTOSID LINNAIDEE ALGATUSE ÜRITUSTEST